Výsledky prodeje nemovitostí po Home Stagingu 2013

Výsledky prodeje 2013

 

Opět jsme dosáhli vynikajících výsledků!

Rok se sešel s rokem a opět se s Vámi rádi podělíme o výsledky, kterých jsme dosáhli v uplynulém roce 2013 na českém realitním trhu v prodeji nemovitostí.

V první řadě bychom rádi poděkovali všem našim klientům, kteří nám důvěřovali, a svěřili nám své nemovitosti, na kterých jsme mohli pracovat. Díky této důvěře jsme se stali největším poskytovatelem služby Home Staging a zároveň lídry v tomto odvětví na území České republiky. Děkujeme.

V druhé řadě bychom rádi poděkovali všem našim obchodním partnerům, bez kterých bychom nebyli schopni poskytovat služby na tak vysoké úrovni a v tak širokém spektru. Dosažené výsledky i spokojenost našich klientů jsou i jejich zásluhou. Děkujeme.

Výsledky

Jsme velmi hrdí na to, jakých výsledků opakovaně dosahujeme, ale i na to, že naše poskytované služby výrazným způsobem pomáhají našim klientům a významně ovlivňují konečný výsledek při samotném prodeji nemovitostí.

Naše dosažené výsledky opět potvrzují, jak důležitou roli zastává služba Home Staging při prodeji nemovitostí na českém realitním trhu. A to i v době, kdy prodej nemovitosti není jednoduchou záležitostí.

Také jsme velmi rádi, že jsme svými výsledky opět dokázali, že naše práce a profesionální Home Staging není dílem pouhé náhody, ale jen výsledkem profesionálního přístupu, důkladné přípravy a přesně stanovených a pečlivých kroků, které mají za cíl Vaši nemovitost na realitním trhu více zatraktivnit a zviditelnit tak, aby svým vzhledem přilákala co největší počet vážných zájemců.

Nejdelší doba prodeje 125 dní

Abychom byli upřímní, rádi bychom Vám přiblížili i výsledky, které se nám moc nepovedly, ale které nás inspirují k dalším krokům, a povedou k celkové spokojenosti našich klientů. Zároveň se Vám chceme touto cestou zavázat, že nedopustíme, aby se takové podobné výsledky do budoucna opakovaly.

Jako každý, i my jsme jen lidé a můžeme dělat chyby. Takto vysokého čísla při prodeji nemovitostí jsme docílili u jedné z nemovitostí, jen díky neodbornému posouzení prodejní ceny nemovitosti ze strany realitní kanceláře.

Vždy jsme se spoléhali na odbornost realitní kanceláře při posuzování prodejní ceny, což se nám v tomto případě vymstilo. I když nám to nepřísluší, v této době si prodejní cenu nemovitosti ověřujeme a zjišťujeme, jestli je prodej nemovitosti reálný. Nemáme zájem o realizaci nesmyslně předražených nemovitostí, které neodpovídají aktuální tržní ceně na realitním trhu.

Tento neprofesionální přístup v konečném důsledku poškozuje pouze majitele nemovitostí. S takovými obchody nechceme nic mít a nehodláme je realizovat. Nebudeme Vám lhát a slibovat nesplnitelné!

Nejkratší doba prodeje 3 dny

Opět se potvrdilo, že důkladná a pečlivá příprava vede k rychlému úspěchu na realitním trhu! Vzájemná spolupráce mezi profesionálními realitními kanceláři a naší firmou se klientům jednoznačně vyplácí. Díky této spolupráci jsme byli schopni v takto krátkém čase zrealizovat prodej dané nemovitosti. Jelikož se nám podařilo tímto způsobem prodat už několik nemovitostí, není tento výsledek dílem náhody, ale jen důsledkem pečlivé profesionální přípravy a tvrdé práce.

Navýšení konečné prodejní ceny nemovitosti

V roce 2013 se nám také podařilo opakovaně dosáhnout velmi cenného úspěchu, na který je celý náš tým HOME STAGING-CZECH REPUBLIC velmi pyšný. Díky dokonalé přípravě a perfektně odvedené práci z naší strany, ale také ze strany realitní kanceláře, se nám podařilo vyvolat u velké skupiny kupujících extrémní zájem u několika prodávaných nemovitostí. Tento velký zájem o nabízené nemovitosti v konečném důsledku vedl k tomu, že sami kupující navyšovali konečnou prodejní cenu nemovitosti jen proto, aby nabízenou nemovitost získali pro sebe.

Závěrem

Jsme hrdí na svoji práci i na to, čeho jsme v roce 2013 společně s našimi klienty, ale i obchodními partnery dosáhli. Na to, že jako možná jediní na českém realitním trhu jsme schopni stanovenou konečnou prodejní cenu nesnižovat, ale spíše navyšovat. I na to, že jsme opět potvrdili postavení naší firmy, ale i postavení služby Home Staging na českém realitním trhu.

Podívejte se podrobně na naše výsledky, kterých jsme dosáhli v roce 2013 při prodeji nemovitostí s našimi klienty, a posuďte sami, jestli i Vám nemůžeme pomoci.

Je těžké dohadovat se s fakty!

 

Dosažené výsledky